คุณครูอนาโตมีวาดส่วนต่างๆ ของร่างกายบนกระดาน สวยงามแถมดึงดูดความสนใจนักเรียนได้อีกด้วย

...