ชวนประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัลแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2562

สำหรับวัยเรียน และผู้ที่สนใจในการเรียงร้อยเรื่องราวทั้งแบบร้อยแก้ว และร้อยกรอง นี่คือการประกวดที่เราอยากจะเชิญชวนให้คุณมาเข้าร่วม และรังสรรค์ผลงานเพื่อจรรโลงสังคม

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัล

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

– สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน

 

ประเภทการประกวด:

ร้อยแก้ว มี 3 ประเภทคือ

– Free style

– สะท้อนสังคม & เพื่อชีวิต

– แนวปรัชญาธรรมะ

แต่ละแนวมีหัวข้อให้เลือกเขียนต่างกัน (อ่านรายละเอียดในไฟล์ pdf)​ ผลงานเป็น Light Novel ยาว 15 – 80 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 16 pt และ ระยะบรรทัด 1.15

 

ร้อยกรอง

– หัวข้อ “เราจะรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างไร” ความยาว 12 บท แต่งด้วยกลอนหก

 

กำหนดระยะเวลา:

– หมดเขตส่งผลงานร้อยแก้ว วันที่ 4 ตุลาคม 2562 /ร้อยกรอง วันที่ 26 กันยายน 2562 หรือปิดรับผลงานเมื่อมีผู้ส่งผลงานครบ 108 ผลงาน

– ประกาศผลการประกวด15 เมษายน 2563 ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทร้อยแก้ว : ต่อแนวเรื่อง (รวมรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล, รองชนะเลิศ 3 รางวัล และ ชมเชย 6 รางวัล)

– ชนะเลิศ 30,000 บาท

– รองชนะเลิศ 20,000 บาท

– ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 

ประเภทร้อยกรอง

– ชนะเลิศ 10,000 บาท

– รองชนะเลิศ 5,000 บาท

– ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 02 719 4083-5

– E-mail: [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ