ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจาก ANU ศึกษาต่อระดับป.โทด้านปรัชญา

โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านปรัชญาที่ประเทศออสเตรเลีย!! โดยเป็นทุน ANU Tuition Fee Scholarship – MPhil ศึกษาต่อที่ Australian National University

เป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีชื่อเสียง หากสนใจสามารถดูรายละเอียดก่อนเปิดรับสมัครกันได้ที่นี่เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสอง

– จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

– ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– มีทักษะความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองการจบการศึกษา

– หลักฐานการมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

โดยปกติจะเปิดรับภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ