ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงรางวัลรวม 6 แสนบาท

ได้เวลาสร้างชื่อพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่กันอีกครั้ง กับการประกวดจิตรกรรมเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศ

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

 

ลักษณะโครงการและผลงาน:

การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

 

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม

– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

– ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ

– ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

– เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี

– ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันและสถานที่ที่ระบุด้านล่าง

– ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2562 ที่ร้านองอาจเฟรม โทร. 087-001-1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก

– ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

กำหนดการ:

– รับสมัครและส่งผลงาน 28 – 29 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)

– คัดเลือกและตัดสิน 2 เมษายน 2562

– ประกาศผลการตัดสิน 9 เมษายน 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารโครงการประกวด)

– พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ 8 กรกฎาคม 2562

– นิทรรศการแสดงผลงาน 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

– สถานที่ส่งผลงาน (ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น.)

ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113

ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร. 084-019-2483

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร. 081-799-9255

ภาคใต้ Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร. 086-961-8947

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม

– โทรศัพท์ : 0 2680 4045, 0 2680 4042, 0 2680 1113

– Facebook : Asia Plus Art Contest

– LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส #9

– เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest/

– อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ