ทุน ASEAN Scholarship 2021 ให้น้องๆ ชั้นมัธยมไปเรียนต่อที่ประเทศสิงโปร์!!

คราวนี้เป็นข่าวทุนสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษากันบ้าง หากใครอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ทางประเทศสิงคโปร์ได้เปิดโอกาสให้น้องแล้ว ด้วยทุน ASEAN Scholarship 2021

ทุนนี้เป็นทุนที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงโปร์มอบให้ ไม่ว่าจะกำลังเรียนชั้นมัธยมอยู่ หรือว่าเรียนจบ ม.6 แล้วก็สามารถขอรับทุนนี้ได้ทั้งนั้น

ผู้ที่เรียนจบในโครงการนี้จะได้รับวุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) ไว้ประดับโปรไฟล์ด้วย

 

 

ระดับทุน:

ASEAN Secondary 3 Scholarship

– ทุนระยะเวลา 4 ปี (เทียบเท่าประมาณม.3 – ม.6)

– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปสิงคโปร์ช่วงปลายเดือนตุลาคม

 

ASEAN Pre-University Scholarship

– ทุนระยะเวลา 2 ปี เป็นทุนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

– ทุนระยะเวลา 2 ปี เป็นทุนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

 

มูลค่าทุน:

– ค่าใช้จ่ายรายปี และค่าหอพัก

– ค่าตั้งรกราก

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายในการสอบ GCE O-Level and A-Level (ครั้งเดียว)

– ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ASEAN Secondary 3 Scholarship

– สัญชาติไทย

– มีผลการเรียนดี

– ทักษะภาษาอังกฤษดี

– เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน

– เกิดระหว่างปี 2004 – 2006

– ได้เกรดเฉลี่ยในช่วงม.1-2 หรือช่วงม.2-3 มากกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

ASEAN Pre-University Scholarship

– สัญชาติไทย

– มีผลการเรียนดี

– ทักษะภาษาอังกฤษดี

– เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน

– เกิดระหว่างปี 2002 – 2003

– ได้เกรดเฉลี่ยในช่วงม.3-4 หรือช่วงม.4-5 มากกว่า 3.00 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– รายละเอียดด้านการศึกษา (ชื่อโรงเรียน, ระดับชั้น, ประเภทโรงเรียน, ระดับภาษา)

– ผลคะแนนสอบ 2 ปีล่าสุด

– รายละเอียดครอบครัว (ชื่อบิดามารดา, สัญชาติ, อาชีพ)

– ผลงานความสำเร็จต่างๆ ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

– รายละเอียดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เข้าร่วมภายในโรงเรียน 2 ปีที่ผ่านมา

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

11 พฤษภาคม 2563

 

กำหนดการณ์สอบสัมภาษณ์:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะได้รับแจ้งเพื่อเตรียมตัวอย่างน้อย 1 อาทิตย์ จากนั้นต้องทำการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดทุนฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ