ทุนโครงการ ASEAN S&T Fellowship สำหรับผู้สมัครในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561

The ASEAN Science and Technology (S&T) Fellowship 2018/2019 เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรุ่นกลางทั่วภูมิภาคอาเซียน ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นประชากรจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนมูลค่า $1,200 (ประมาณ 37,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อโอกาสในการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นในระดับนานาชาติเป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2018

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 45 ปี

-เป็นประชากรในประเทศกลุ่มอาเซียน

-เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ Climate Change, Sustainable Energy หรือ Science, Technology and Innovation Policy

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่ 

 

ปิดรับสมัคร:

27 เมษายน 2018 (เวลา 11.59 pm. ตามเวลาประเทศจาร์กาต้า)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aseanfoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ