ห้ามพลาด!! โครงการ Asia Summer Program 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

โครงการ Asia Summer Program 2018 (ASP 2018) เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย  International Exchange Center ณ Dongseo University เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้ด้านล่างนี้

 

 

รายละเอียดโครงการ:

นิสิตสามารถเลือก 1 รายวิชาจาก Group A และ อีก 1 รายวิชาจาก Group B โดยเรียงลำดับรายวิชาที่ต้องการมากที่สุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม (priority) โดยนิสิต/คณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดวิชาได้ที่ www.asp2018.com/asp/?pCode=course และเช็คตารางกิจกรรมได้ที่ www.asp2018.com/asp/?pCode=schedule

ค่าลงทะเบียนโครงการจำนวนเงินทั้งสิ้น 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อราย หรือประมาณ 25,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวม ค่าธรรมเนียมการศึกษา, หนังสือเรียน, ค่ารับส่งภายในประเทศ, ค่าห้องพักสำหรับ 3 สัปดาห์, ค่าอาหาร 3 มื้อในวันจันทร์ถึงศุกร์,และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโครงการ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร และอ่านรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดได้ที่ www.asp2018.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.asp2018.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ