ADB-JSP ทุนการศึกษาสำหรับนศ.จากประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาและเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของ ADB โดยมอบให้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 300 ทุนต่อปี

-สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มาจากประเทศสมาชิกของ ADB ตรวจสอบได้ ที่นี่

-ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์ https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/procedures-applying

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.adb.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ