มาแล้ว!! ทุนป.โทเต็มจำนวน 30 ทุน เรียนต่อที่ฟิลิปปินส์ และคอสตาริกา

Asian Peacebuilders Scholarship (APS) ทุนที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธินิปปอน University for Peace (UPEACE) และ Ateneo de Manila University (AdMU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองและองค์กรในอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย

โปรแกรมนี้เป็นการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านภาษาสำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่ถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยให้ไปศึกษาที่ประเทศคอสตาริกา และฟิลิปปินส์ รวมไปถึงการจัดทำโครงการศึกษาดูงานที่ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไป-กลับ การทำวีซ่า และค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระยะเวลาการเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของผู้รับทุน (ระยะเวลาเรียน 18.5-21.5 เดือน) เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2020 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และคอสตาริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง (ผู้ที่มีประสบกาณ์การทำงานน้อยกว่า 2 ปี แต่มีคุณสมบัติโดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล)

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-ความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเด็นเรื่องสันติภาพ และความขัดแย้ง

-มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น ลาว ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ศรีลังกา และฟิลิปปินส์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการสอบภาษาอังกฤษ

-Statement of Purpose

-Letters of Recommendation (AdMU recommendation letter form)

-ใบแสดงผลการเรียนป.ตรีฉบับจริง สำเนาวุฒิการศึกษาป.โท, ป.เอก, ประกาศนียบัตรเรียนต่อต่างประเทศ (ถ้ามี)

-CV หรือเรซูเม่

– สำเนาพาสปอร์ต

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดและวิธีการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

16 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล: specialprogrammes@upeace.org หรือเว็บไซต์ www.upeace.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ