อพวช. เชิญร่วมงานสัมมนาฯ “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ”

สำหรับบุคคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณครู หรือผู้ให้คำแนะนำอื่นใดก็ตามที่สนใจในเรื่องราวของอวกาศ และต้องการพัฒนาองค์ความรู้ให้ต่อยอดในระดับสากล นี่คือกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น (Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ให้ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อต่อยอดสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนต่อไป

 

 

โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้

– การจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับเยาวชนและประชาชน

– การจัดกิจกรรมการทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านสะเต็ม

โดยกิจกรรมเหล่านี้จะจัดขึ่นในวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2560 ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นให้ครู บุคคลากรด้านการศึกษาเกิดมุมมองความรู้ใหม่และความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1414

 

ที่มา: trueplookpanya

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ