ทุนปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ที่ Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

Leiden University เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Oort Master Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2018/2019 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาดาราศาสตร์

มหาวิทยาลัยไลเดิน ตั้งอยู่ที่เมืองไลเดิน ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษานี้ดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Oort Master Scholarships มอบทุนให้เป็นเวลา 1 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุเริ่มต้นชั้นปีที่ 2 เมื่อสำเร็จการศึกษาในปีแรก

สำหรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนในหลักสูตรงานวิจัยดาราศาสตร์จะเป็นในส่วนของค่าที่อยู่อาศัย และจะได้รับค่าครองชีพสูงสุดถึง €11,000 ต่อปี (ประมาณ 424,000 บาท)

สำหรับทุน Oort scholarship จะจ่ายเป็นรายเดือน และหากนักศึกษายุติการเรียนหลักสูตรปริญญาโทดาราศาสตร์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การจ่ายเงินทุนก็จะถูกระงับทันที

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรวิชาดาราศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ไม่ถือสัญชาติดัตช์

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในดาราศาสตร์ หรือฟิสิกส์

-มีผลการเรียนโดดเด่น

-ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากที่ใดก็ตาม

-ผู้สมัครกำลังวางแผนการเรียนต่อปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้: ดาราศาสตร์การวิจัย ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา ดาราศาสตร์และเครื่องมือวัด หรือดาราศาสตร์และข้อมูลศาสตร์

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านทางออนไลน์ ที่นี่

-เขียนอธิบายถึงแรงจูงใจว่าเหตุใดคุณจึงมั่นใจในเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ คือ
A. ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น
B. ต้องการเงินทุนสนับสนุน

-หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการตอบกลับ จากนั้นคณะกรรมการการจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่ยื่นคำร้องคุณจะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการตัดสิน

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.universiteitleiden.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ