กองทัพบกเปิดรับสมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)

เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ จำนวน 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,985 นาย ดังนี้

1.1 บุคคลพลพลเรือน จำนวน 1,092 นาย

1.2 ทหารกองประจำการ จำนวน 893 นาย

 

2. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)

เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://atc-rta.thaijobjob.com/C/2019/

 

ปิดรับสมัคร:

25 มกราคม 2562 เวลา 23.59 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

atc-rta.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ