ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาป.โทด้านการวิจัย ที่ U. of Sydney

รัฐบาลประเทศออสเตรเลียแจกทุนการศึกษา Australian Government RTP Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาอยู่

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับการวิจัยในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,100,000 บาท) ต่อปี

– ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเพื่อการวิจัยในระดับปริญญาโท

– มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเด่นและมีศักยภาพด้านการวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนและขอรับทุนการวิจัยขณะกรอกใบสมัครได้ ที่นี่

– นักศึกษาปัจจุบันสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ