CHARM GLOBAL มอบทุนปริญญาตรี ที่ Semyung University ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างประเทศเกาหลีใต้ โอกาสดีๆ มาถึงแล้วค่ะ กับทุนการศึกษา CHARM GLOBAL Scholarship ที่ Semyung University

มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีที่สุด รวมถึงหลักสูตรการศึกษาภาคสนามในการปลูกฝังผู้ที่มีความสามารถให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัย SMU

-การฝึกภาษาเกาหลี : ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 ปี

-ค่าหอพัก (รวมค่าอาหาร) : เป็นเวลา 5 ปี

หมายเหตุ

-ค่าหอพักและค่าอาหารคิดเป็น 100% สำหรับภาคการศึกษาและวันหยุด

-Semyung University ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับตั๋วเครื่องบินค่ารักษาพยาบาล และค่าประกัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และ หลักสูตรภาษาเกาหลี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-ทั้งบิดาและมารดาต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี

-อายุไม่เกิน 25 ปี (มีวันเกิดหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 1993)

-มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ผู้พิการแต่มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีสิทธิ์สมัครทุนนี้ แต่ผู้ที่เจ็บป่วยรุนแรงไม่สามารถสมัครได้

-สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในวันที่ 1 มีนาคม 2018 ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีหรือสูงกว่าไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้ ผู้ที่จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายในเกาหลีจะไม่สามารถสมัครได้เช่นกัน

-ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย (C.G.P.A) 80% จาก 100% หรือได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สูงที่สุด 20% ตลอดระยะเวลามัธยมปลาย C.G.P.A. ควรเป็น 2.64 / 4.0, 2.80 / 4.3, 2.91 / 4.5, 3.23 / 5.0 หรือสูงกว่า

-ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

-ผู้สมัครจะต้องไม่มีกฎเกณฑ์ ในการเดินทางไปต่างประเทศ

-ผู้สมัครจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ด้อยโอกาสจะได้รับสิทธิพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผู้สมัครที่มีความสามารถทางภาษาเกาหลี (สูงกว่าระดับ 3) หรือภาษาอังกฤษ (IELTS สูงกว่า 5.5) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผู้ที่มีคะแนนรับรองว่าสามารถใช้ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตัวอย่างดังต่อไปนี้:

-ความชำนาญในเกาหลี: TOPIK (การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี)

-ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: TOEFL, TOEIC หรือ IELTS Academic (TOEFL ITPs ไม่สามารถยอมรับได้)

 

วิธีการสมัคร:

-แบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์

-หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement )

-เขียน Study plan

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (Recommendation Letters) ต้องมาจากผู้รับรอง 2 ท่าน และต้องเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัคร รวมถึงครูที่ปรึกษา อาจารย์ใหญ่ หรือที่ปรึกษาด้านการศึกษา

-ประกาศนียบัตรชั้นสูงของโรงเรียน สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นใบรับรองการสำเร็จการศึกษาชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมปลาย

-Transcript (รวมถึงรายละเอียดของระบบการให้คะแนนของโรงเรียน)

-หนังสือรับรองการเป็นพลเมืองของผู้สมัครและผู้ปกครอง (ตัวอย่าง ใบรับรองการคลอดบุตร ใบรับรองที่ออกโดยรัฐบาลที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ทะเบียนครอบครัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง)

-ผลงานรางวัล (ไม่บังคับ)

-สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (เฉพาะผู้สมัครสอบที่ผ่านรอบที่ 2)

-ส่งสำเนาเอกสารไปที่ Yujin Shim

 

ปิดรับสมัคร:

8 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ecu.mofa.go.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ