บางกอกแอร์เวย์สเปิดรับ “นักศึกษาฝึกงาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2019

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 3 ประจำปี 2019 กำหนดการฝึกงาน เริ่มต้นฝึกงานตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 (แต่เริ่มได้ไม่เกินวันที่ 23 สิงหาคม 2562) และจะต้องฝึกงาน 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. มีความประพฤติดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ (เลือกกลุ่มหน่วยงานที่จะเข้าร่วมฝึก โดยดูจากรายละเอียดหน้าที่ของหน่วยงาน คลิก และรายละเอียดกลุ่มหน่วยงาน คลิก)

– รูปถ่ายนักศึกษาสี 1 รูป (ไฟล์ JPEG)

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย โดยวันที่เริ่มและสิ้นสุดวันฝึกงานต้องตรงกับแบบฟอร์มที่กรอกในใบสมัคร โดยในหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เรียน รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด

 

วิธีการสมัคร:

1. นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ที่นี่

2. นักศึกษาจะต้องสแกนเอกสารและส่งทางอีเมล pginternship@bangkokair.com

 

ปิดรับสมัคร:

กรอกสมัครออนไลน์และส่งเอกสารทางอีเมลตั้งแต่วันนี้ – 27 เมษายน 2562

**นักศึกษาต้องสมัครออนไลน์และส่งเอกสารทางอีเมลพร้อมกัน**

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pghrc-career.bangkokair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ