ธกส. เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หมดเขต 14 ก.ย. 63

มาแล้ว!! โอกาสร่วมงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรที่หลายคนรอคอย สามารถสมัครได้เลยวันนี้!!

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกาศเรื่องการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ปีบัญชี 2563

โดยจะเปิดรับทั้งสิ้น 9 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 9 อัตรา แบ่งเป็น

– ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) จำนวน 5 อัตรา

– ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOC) จำนวน 4 อัตรา

*หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง*

 

คุณสมบัติทั่วไป:

เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 35 ปี

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

– สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที

– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี

– ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ และสามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข

– มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง

– มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง

– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

อัตราเงินเดือน:

ฃได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 15,000 บาท

 

การรับสมัครสอบ:

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ