โอกาสฝึกงานกับบริษัท บ้านปู ในหลายสาขา สำหรับนศ.ปี 3 – 4 เกรดขั้นต่ำ 2.50!

บริษัท บ้านปู จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 30 ปีกำลังรับสมัครหานิสิต นักศึกษาเพื่อเรียนรู้การทำงานจริงกับบ้านปู

ในโครงการ Banpu Internship Program 2020 จะช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ และส่งมอบทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆ ฝึกงาน โดยรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

สาขาที่เปิดรับ:

– สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การตลาด

– สาขาวิศวกรรม ไม่จำกัดภาควิชา

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

แบ่งเป็น 2 ระยะเวลา ดังนี้

– มิถุนายน – กรกฎาคม 2563

– สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

– เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

– มีสุขภาพแข็งแรง และมีความประพฤติดี

– มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

– มีทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป

– สามารถเข้ารับฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– รูปถ่าย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ผ่านมา

– ผลคะแนน TOEIC (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร:

เปิดรับสมัคร: 5 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

สัมภาษณ์: ต้นมีนาคม 2563

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก: 16 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook @BanpuCareers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ