เรียน “พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน” ผ่าน Thai MOOC ฟรี! ทางอออนไลน์

ปัจจุบันแฟชั่นไม่ได้จำกัดกรอบเฉพาะแวดวงชั้นสูง หรือกระแสที่ติดเทรนด์อีกต่อไป แต่ยังเปิดโอกาสให้ผลผลิตในท้องถิ่น เมื่อนำมาผ่านกระบวนการออกแบบอย่างพิถีพิถันก็สามารถต่อยอดจนกลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกได้

สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนออกแบบและดีไซน์ นี่คือคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกเวลาเรียนและเลือกสถานที่เรียนเองได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย!

 

 

คอร์สเรียน พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน (Basic Fashion Designer Community) เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย

 

รวมถึงทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ้าหรือแม้กระทั่งการถักทอ การออกแบบด้วยภูมิปัญญา มีความเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ได้มากขึ้น

 

ทั้งในแง่มุมของธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน และวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย สามารถขายและออกสู่ตลาดโลกได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ

– LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์วัดประเมิน:

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่นี่

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ