หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง : คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก CHULA MOOC

สำหรับใครที่สนใจในด้านกฎหมายและอยากหาความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในอนาคต บอกได้เลยว่าคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักในวันนี้ตอบโจทย์อย่างมาก!!

CHULA MOOC เสิร์ฟคอร์สหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่งให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามสนใจ มาดูรายละเอียดกันเลย!!

 

 

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง:

วิชานี้จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล และหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้และหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด

รวมถึงจะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล และหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้และหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด

 

โดยเนื้อหาในรายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง ประกอบด้วย

– บทที่ 1 – หลักกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลและหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

– บทที่ 2 – หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้และหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด

– บทที่ 3 – เอกเทศสัญญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

– บทที่ 4 – หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

– บทที่ 5 – หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พื้นฐานที่สำคัญ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ