อยากฝึกทักษะการฟังมาเลย!! BBC Learning Channel ตัวช่วยที่จะทำให้เราฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก

ตอนนี้ ใครกำลังฝึกการฟังภาษาอังกฤษอยู่บ้างคะ...