แม่ญี่ปุ่นสอนลูกสาว “จงเห็นแก่ตัว” แล้วจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุข คนแชร์ต่อนับแสนครั้ง!!

ปัญหาชีวิตคู่และการหย่าร้างของคนรุ่นใหม่มีสูงขึ้น...