15 ภาพของเหล่าสุนัข ก่อนการรับเลี้ยง-ปัจจุบัน ที่เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆ

  ความเมตตาและกรุณานั้นเป้นเรื่องที่สำคัญมากๆ...