ทุนแลกเปลี่ยนภาษา-วัฒนธรรมระยะสั้น BeWise Global Exchange 2023 ที่อังกฤษ-ออสเตรเลีย สมัครด่วน

สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น วันนี้มีโครงการน่าสนใจมาแนะนำกันค่ะ

BeWise Global Exchange 2023 ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ และเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วนะ

 

 

ทุนนี้ มีอะไรให้บ้าง?

ทุนจะประกอบไปด้วย

– ทุนเต็มจำนวน มูลค่าทุนการศึกษา 208,000 บาท จำนวน 1 ทุน

– ทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 20 ทุน (ค่าธรรมเนียม 158,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 – 24 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ยังคงลงทะเบียนเรียน จนถึงระยะเวลาโครงการ
และมหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้

2. เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและยืดหยุ่นต่อการร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด

– ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท

 

กำหนดการสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครสอบ 1 ธ.ค. 2565 – 25 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 26 ม.ค. 2566

ทำข้อสอบออนไลน์ 29 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ 2 ก.พ. 2566

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจ่ายยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนเต็มจำนวน) 7 ก.พ. 2566

ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า 7 – 20 ก.พ. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2 ภายใน 1 มี.ค. 2566

ดำเนินการยื่นวีซ่า 1 มี.ค. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3 ภายใน 1 เม.ย. 2566

ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4 ภายใน 1 พ.ค. 2566

ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน 10 พ.ค. 2566

กำหนดการโครงการ ระหว่าง 15 พ.ค. – 30 ก.ค. 2566

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์ https://bit.ly/3PbMGqH

2. อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

4. อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 26 ม.ค. 2566

 

สำหรับใครที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ktrUr9

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ