BIGSSS มอบทุนเรียนต่อครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเลยล่ะ ที่เยอรมนี

  อีกทุนการศึกษานั้นส่งตรงจากประเทศเยอรมนีเลยจ้า...