ข่าวดี!! ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง โดยวันปิดรับสมัครงานจะแตกต่างกันไป ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักที่ปรึกษางานบุคคลและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

– นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

– ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1

– ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ www.bot.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักที่ปรึกษางานบุคคลและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2563)

– นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มกราคม 2563)

– ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1 (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563)

– ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bank of Thailand _ Careers and Employment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ