BPS รับสมัครนศ.ฝ่าย Software Development ใครอยากหาประสบการณ์สมัครเลย!!

Bangkok Payment Solutions Company Limited หรือที่รู้จักกันในนาม BPS ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นผู้นำด้านการวางระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยและเครือข่ายอื่นๆ อีกมากมาย

ขณะนี้ทางองค์กรได้มีการจัดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาที่สนใจเพื่อมาร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงาน Software Development ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้น:

– เป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อคอยช่วยเหลืองานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

– ออกแบบการพัฒนาและการทดสอบตามเงื่อนไขที่องค์กรกำหนด

– รับผิดชอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์และขั้นตอนตามคำแนะนำของผู้อาวุโส

– ประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ:

– เรียนอยู่ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในทักษะด้านภาษา C หรือ C ++ หรือ C # หรือ. Net Framework หรือ Java หรือการพัฒนา Python หรือ Android หรือ SQL

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับ MSSQL หรือ Oracle หรือ MySQL หรือ SQLite

– ยินดีที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

– มีแรงจูงใจและใจรักในการเรียนรู้

– สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถทำงานได้แม้ภายใต้แรงกดดัน

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีทั้งทักษะการพูดและการเขียน

– มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

BPS Internship (Software Development Team)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ