ทุนป.โท ศึกษาต่อที่ Katz School of Science and Health สหรัฐอเมริกา

Bright Futures International Scholarship ทุนศึกษาต่อที่สถาบัน Katz School of Science and Health ของ Yeshiva University สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิที่โดดเด่น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม สำหรับปีการศึกษา fall and spring 2020-2021

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $25,000 (ราว 790,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Artificial Intelligence

– Biotechnology Management and Entrepreneurship

– Cybersecurity

– Data Analytics and Visualization

– Digital Marketing and Media

– Mathematics

– Physics

– Quantitative Economics

– Quantitative Finance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดจะถูกพิจารณาให้รับทุนโดยอัตโนมัติ โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

yu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ