รัฐบาลสหราชอาณาจักร แจกทุน Chevening ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อปริญญาโท

ทุน Chevening เป็นทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่มุ่งพัฒนาผู้นำระดับโลก ได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ (FCO) และองค์กรสัมพันธมิตร

โดยทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุน Chevening Scholarships และทุน Chevening Fellowships ผู้ที่จะได้รับทุนจะถูกคัดเลือกโดยคณะทูตและคณะกรรมการระดับสูงจากทั่วโลก

ทุน Chevening เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วมุมโลกได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและวิชาการ ด้านการขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวาง อีกทั้งประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าครองชีพรายเดือน

-ค่าเดินทาง

-เงินเบี้ยเลี้ยง

-ค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศ

-ค่าสมัคร VISA

-ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยที่ตอบรับผู้สมัครเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ในลิสต์ของทุน

-ผู้สมัครต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหลังจาก 2 ปีที่สำเร็จการศึกษา

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร และจบการศึกษาด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2

-ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ในกรณีทุน Chevening Fellowships อาจจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ดังนั้นผู้สมัครจะต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน)

-ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 3 หลักสูตรและต้องได้รับได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากหนึ่งในสามมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2018

-ผู้สมัครต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษต่อโครงการ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2018

-แบบแสดงความประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษต่อโครงการ: รายละเอียดของคะแนน

ผลคะแนน IELTS: ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนนโดยมีคะแนนในแต่ละส่วนอย่างน้อย 5.5 คะแนน

ผลคะแนน Pearson PTE Academic: ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 58 คะแนนโดยมีคะแนนในแต่ละส่วนอย่างน้อย 42 คะแนน

ผลคะแนน TOEFL iBT: ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

ผลคะแนน Cambridge English: Advanced (CAE)  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 176 คะแนนโดยมีคะแนนในแต่ละส่วนอย่างน้อย 162 คะแนน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-ใบรับรองผลการศึกษาและใบรับรองจบการศึกษา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

-ตัวเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโทที่แตกต่างกัน 3 หลักสูตร

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารแสดงหลักสูตรเหล่านี้ แต่ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดใบสมัครภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2018

-ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

-แบบข้อเสนอของทางมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถติดต่อรับใบสมัครที่ศูนย์รับสมัครในแต่ละประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

ทุน Chevening Scholarships 2018/2019 และทุน Chevening Fellowship บางส่วน หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chevening.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ