การฝึกงานด้านการวิเคราะห์ธุรกิจที่ MCKINSEY ประเทศแคนาดา (ได้รับค่าตอบแทน)

นักศึกษาฝึกงานด้านนักวิเคราะห์ธุรกิจ (BA) จะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานร่วมกันทั่วโลก ในระยะเวลาราว 10 สัปดาห์ โดยปกติแล้ว จะเปิดรับการฝึกงานในภาคฤดูร้อน เพื่อทำงานให้กับทีมและลูกค้าขององค์กร

เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ McKinsey ในฐานะนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst Intern) คุณจะได้เข้าร่วมกับบริษัทในงานที่ท้าทาย ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนในการพัฒนาอาชีพของคุณ

ในบทบาทนี้คุณจะทำงานในทีมที่ดีที่สุด เพื่อช่วยองค์กรที่ดีที่สุดในโลกในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุดของพวกเขา

นอกจากนี้คุณยังจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิจัย ไปจนถึงนักออกแบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– คุณจะได้รับโอกาสที่จะนำเสนอผลการบริหารลูกค้า และได้รับคำแนะนำจากความร่วมมือของสมาชิกในทีม

– คุณจะได้รับทักษะใหม่ๆ และสร้างจุดแข็งที่จะทำให้คุณสามารถก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพได้

– คุณจะได้รับการฝึกอบรมพิเศษ รวมทั้งการสอน และการให้คำปรึกษาเป็นประจำจากเพื่อนร่วมงานในทีม

– คุณจะได้รับค่าตอบแทนในระยะเวลาที่ฝึกงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคมปี 2561 หรือพฤษภาคม 2562

– เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและวางแผนที่จะเข้าเรียนหลักสูตร 1 ปี ระดับปริญญาโท

– ขณะนี้ คุณจบปีแรกของหลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ใช่สาขาธุรกิจ , หลักสูตร 2 ปี และมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 2 ปี

– อยู่ในปีแรกของการสัญญา 2 ปีกับ Teach for America และมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีหรือน้อยกว่านั้น

– มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความเป็นเลิศและการเติบโตส่วนบุคคลและวิชาชีพ

– สามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และความถนัดในการวิเคราะห์

– มีความคิดริเริ่ม และความเป็นผู้นำในการทำงานและ / หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร

– มีไหวพริบสติปัญญาที่อยากรู้อยากลอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สนใจในธุรกิจ

– สามารถแก้ปัญหาได้ดี

– สนุกกับการทำงานในทีม

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ (ยังเปิดรับอยู่ตอนนี้)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ