ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน ครั้งที่ 1

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน ครั้งที่ 1 (CAAT 1st Aviation Forum) ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านการบิน

โดย CAAT เป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ที่มีผลงานวิจัยในด้านการบิน สู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบิน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาชาวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจในด้านการบิน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและมีประสบการณ์ร่วมกัน

 

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ วันนี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา วันนี้ ถึง 18 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมงานสัมมนา 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-14.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ