ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 240 อัตรา (21 – 31 ม.ค. 63)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับราชการเชิญทางนี้

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ประกาศความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จำนวน 240 อัตรา

โดยมีกำหนดการที่จะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก:

– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2563 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก:

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 14.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)

– สามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ