กสท เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 61 อัตรา หมดเขต 24 มิถุนายนนี้

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 61 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 

 

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ:

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 43 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดคุณวุฒิ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ