อาชีพคนไอที : จบสายนี้ทำงานอะไรได้บ้าง? หาคำตอบได้ในคอร์สเรียนออนไลน์นี้เลย!!

หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ “แผนกไอที” และรู้ว่าคนที่ทำงานในแผนกนี้มักจะเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว “ไอที” นั้นมีขอบเขตงานมากแค่ไหน?

เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น วันนี้เรามีคอร์สเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจสายงานนี้มาฝาก ซึ่งในบทเรียนนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกว่า อยากทำงานสายนี้ต้องมีทักษะอะไร หรือเรียนจบแล้วเราสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 

 

อาชีพคนไอที Career of IT:

รายวิชานี้เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีอาชีพใดบ้างสามารถทำได้เมื่อเรียนจบด้านไอทีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะที่จำเป็นต้องมีหากต้องประกอบอาชีพด้านนี้ รวมถึงลักษณะขององค์กรที่มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบุคลิกภาพของตัวเองนั้นเหมาะสำหรับการทำงานด้านไอทีด้านใด

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เข้าใจลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

– เข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ

– เข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

– วิเคราะห์ลักษณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง

 

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ รวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: mooc.psu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ