เปิดโลก Logistics : เจาะทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสายงานขนส่ง ผ่านคอร์สออนไลน์ ฟรี!

ปัจจุบัน ธุรกิจการขนส่งสินค้าเรียกได้ว่าเฟื่องฟูมากในยุคนี้ แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าในสายงาน Logistics นั้นมีกระบวนการ การวางแผน หรือข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

วันนี้เราจึงมีคอร์สเรียนที่น่าสนใจจากคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะมาเปิดคอร์สสอนเจาะลึกในสายงานนี้ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถลงทะเบียนได้ฟรี!

 

 

การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน (Career Preparation for Road Freight Transport):

ในรายวิชา “การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์” นี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า ฯลฯ

รวมไปถึงข้อกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

– ผู้เรียนสามารถจำแนกวิธีการของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

 

 

เนื้อหา:

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1 – การรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2 – การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3 – การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4 – การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5 – กระบวนการปฎิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6 – การดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7 – การออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8 – การการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 9 – การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน

– ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 10 – บทสรุป

 

เกณฑ์การวัดผล:

– ตกลงรับเงื่อนไขรายวิชา (Course Agreement) 5 คะแนน

– กิจกรรมประเมินตนเอง (Checklist) 5 คะแนน

– แบบทดสอบหลังชั่วโมงเรียนรู้ (Post-Test) 30 คะแนน

– แบบทดสอบประมวลความรู้รายวิชา (Comprehensive Quiz) 30 คะแนน

– แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 30 คะแนน

 

หมดเขต:

1 มิถุนายน 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ