บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครสอบเข้าทำงาน 16 อัตรา หมดเขต 9 มี.ค. นี้

ใครที่กำลังรอโอกาสร่วมงานกับ กสท อย่าช้า! ห้ามพลาดการสมัครในครั้งนี้!!

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

 

 

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ:

1. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

– จำนวน 1 อัตรา

 

2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/โยธา/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์

– จำนวน 7 อัตรา

 

3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์

– จำนวน 6 อัตรา

 

4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

– จำนวน 2 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2563

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ