ทุน CC Achievement International เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA มูลค่า 329,000 บาท

Columbia College เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์เอกชนที่ก่อตั้งในปี 1851 เปิดสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษา CC Achievement International Scholarships เพื่อให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้เรียนที่มีศักยภาพจากทั่วโลกให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สถาบัน โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 9,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 329,000 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี สำหรับศึกษาเล่าเรียนที่ Columbia College

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Columbia College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 9,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 329,000 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 27 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาใหม่แบบเต็มเวลา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CC Achievement International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ