รับสมัครนักศึกษาทำหน้าที่ “ผู้ประสานงานอาสาสมัคร” งานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) กำลังเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและมีความสนใจในงานพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพเพื่อทำหน้าที่เป็น “ผู้ประสานงานอาสาสมัคร” 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Creative Accreditation for Better Quality Education” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (จำนวน 7 อัตรา)

 

 

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ:

– แนวคิดใหม่ๆ และความรู้ทางวิชาชีพสุขภาพ

– ใบประกาศนียบัตร

– อาหารกลางวัน อาหารว่าง

– ค่าเดินทาง

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

– รับลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ดในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลา 07.00 – 16.00 น.

– เป็นผู้อำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุม

– ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทคนิคในการช่วยเหลือวิทยากรในการบรรยาย เช่น ตรวจสอบสไลด์และไมโครโฟน

– ประสานงานอื่นๆ กับทางผู้จัดงานและโรงแรมในการดูแลความเรียบร้อยของการดำเนินงานประชุม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. มีความสามารถพื้นฐานด้านไอที อาทิ การสแกนบาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

 

วิธีการสมัคร:

1. สแกน QR code

2. กรอกอีเมล คลิก “ถัดไป”

3. กรอกประวัติส่วนตัว

4. คลิก Staff ในข้อประเภทการเข้าร่วมประชุม

5. ใส่คำว่า “ผู้ประสานงานอาสาสมัคร” ในช่องตำแหน่ง

6. ใส่คำว่า “ศสช.” ในช่องสถาบันที่สังกัด

7. ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ

8. คลิก “ส่ง”

(ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อพี่เอ็กซ์ที่เบอร์โทร 062-514-4496

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ