ห้ามพลาด!! “Chang Junior ปีที่ 9” โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนจากไทยเบฟเวอเรจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติส่วนตัว (Resume)

– สำเนาผลการศึกษา (Transcript)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ changjunior.thaibev.com โดยเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัว

 

ปิดรับสมัคร:

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ThaiBev Career

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ