ทุน Chevening Reading Partner เรียนต่อปริญญาโท ณ UK ปี 2021

University of Reading เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สนับสนุนการสอน-การเรียนรู้และการวิจัยโดยการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและยังมีส่วนสนับสนุนโลกกว้างของทุนการศึกษาและการถ่ายทอดความรู้โดยความร่วมมือและร่วมมือกับอื่นๆ องค์กรต่างๆ

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับสมัครทุน Chevening Reading Partner international awards ประจำปี 2021

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และค่าครองชีพรายเดือนโดยไม่จำกัดสัญชาติ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Reading

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพรายเดือน และค่าเดินทางเพื่อสนับสนุนการเรียนที่ Reading

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้โดยไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องเริ่มการศึกษาในปี 2022

ต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL : 88 to 100

– IELTS : 6.5 to 8.0

– CPE : A to C

– CAE : 193 to 200

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

2 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Chevening Reading Partner international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ