Chevron จัดค่ายธรณีวิทยา พร้อมมอบทุนการศึกษา ปีที่ 7

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สายวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยาจากทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านธรณีวิทยา จากคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ พร้อมเปิดโอกาสในการชิงทุนการศึกษาสาขาธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยจากเชฟรอน

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาด้านธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

1. เคยร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
2. สามารถผ่านการสอบเข้าเรียนใน 4มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
– คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. โอกาสได้รับทุนการศึกษา 120,000-200,000บาทต่อปี/คน (ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษา)
4. รักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้มากกว่า 3.0ตลอดระยะเวลา 4ปี
5. ทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16มีนาคม 2555สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-545-5555

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ