วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน/นศ. ระดับ ปวช. / ปวส. ปีการศึกษา 2563

กลับมาอีกครั้งกับการรับสมัครผู้ที่สนใจเส้นทาง “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” ขณะนี้มีประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 มีให้เลือกเรียนมากกว่า 20 สาขาวิชาตามความสนใจที่เหมาะต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งระบบปกติ ระบบ mep. และระบบทวิภาคี

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน:

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม – บริหารธุรกิจ

การบัญชี, การตลาด, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การจัดการสำนักงาน, การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

วิจิตร์ศิลป์, ออกแบบ, ศิลปกรรมเซรามิก, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก

 

ประเภทวิชาคหกรรม

แฟชั่นและสิ่งทอ, คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม, การท่องเที่ยว

 

ระยะเวลารับสมัคร:

เปิดรับสมัคร 21 มกราคม – 25 มีนาคม 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

– สมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เอกสารการรับสมัคร

 

ใครสนใจอย่ารอช้า สามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ Chiang Mai Vocational College

 

ที่มา: Chiang Mai Vocational College

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ