มาแล้ว! คอร์สออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ในหัวข้อ ‘ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่น 3’ และ ‘รอบรู้สู้มะเร็งเต้านม’

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ประจำเดือนกรกฎาคมมาแล้ว โดยครั้งนี้มาในหัวข้อ “รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม” และ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่น 3” สำหรับใครที่สนใจในหัวข้อเหล่านี้ตามมาลงทะเบียนกันเลย

 

1. รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม

– เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้รายละเอียดของแต่ละช่วงอายุที่สามารถเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และวิธีการรักษาที่ถูกวิธี

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

2. มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ตั้งไข่ไวยากรณ์ รุ่น 3

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่างๆ ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://mooc.chula.ac.th/courses

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ