เตรียมตัวลงทะเบียน!! คอร์สออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สำหรับใครที่กำลังรอลงทะเบียนคอร์สเรียนที่น่าสนใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมตัวให้พร้อม!!

 

 

CHULA MOOC ประกาศรายชื่อคอร์สเรียนประจำเดือนแห่งความรัก ปี 2563 โดยในครั้งนี้มีทั้งคอร์สเก่าเอามาเปิดใหม่ และคอร์สใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าเดิม

ใครที่กำลังรอลงทะเบียน เลื่อนลงไปดูข้อมูลคอร์สที่จะเปิดในเดือนนี้กันได้เลย!!

 

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง : หลักการและการจัดการ

เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หลักการพื้นฐานของสัญญา ความสัมพันธ์เชิงสัญญาในโครงการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างประเภทต่างๆ เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

 

2. เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air ?

(**เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 13 ก.พ. 63**)

เนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรงขึ้น ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่แปลกประหลาดมากมาย

 

3. มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ไวยากรณ์พร้อมรบ รุ่น 4

เนื้อหาที่จะมอบความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ดังนั้นจึงเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นไวยากรณ์จำเป็นที่เคยเรียนแล้ว ชี้ให้เห็นจุดที่มักพลาด รวมถึงให้ทำแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ เพิ่มความพร้อมสู้ทุกสนามสอบ

 

4. การทำความเข้าใจงบการเงิน รุ่น 4

ทำความเข้าใจงบการเงิน จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ประโยชน์ของแต่ละงบการเงิน ความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด

 

5. หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป รุ่น 3

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

จำนวนที่เปิดรับ:

รายวิชาละไม่เกิน 5,000 คน

 

วันที่เปิดให้ลงทะเบียน:

เปิดลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบไว้

 

ที่มา: CHULA MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ