เตรียมเงินให้พร้อมก่อนวัยเกษียณ กับคอร์สออนไลน์ฟรีๆ อย่าง ‘Happy Retirement’

เชื่อว่าหลายๆ คนเมื่อเข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งก็จำเป็นต้องวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้กับทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะในยามเกษียณที่ไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนเมื่อก่อน

แต่ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะทางแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์อย่าง CHULA Mooc ได้เปิดคอร์สเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ในชื่อคอร์สว่า ‘Happy Retirement

หากใครสนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น การที่มีอายุที่มากขึ้นหากไม่ได้เตรียมพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับตนเอง ปัญหาสังคม และยังเป็นปัญหาของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังเกษียณ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและสามารถนำไปปรับในชีวิตประจำวันได้จริง

 

วันลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 2:

10 มกราคม 2563

 

วันสิ้นสุดการเรียน รุ่นที่ 2:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

จำนวนบทเรียน:

10 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ* ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ