ทุนเต็มจำนวนปริญญาตรี CIMB ASEAN Scholarship จากธนาคาร CIMB

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนการศึกษา คราวนี้เรามีทุนสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาตรีแล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษา มาฝาก!! ซึ่งก็คือทุน CIMB ASEAN Scholarship จากธนาคาร CIMB นั่นเอง

นอกจากจะได้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนแล้ว หลังผู้ได้รับทุนเรียนจบก็ยังมีโอกาสได้ทำงานกับ CIMB ต่ออีกด้วย เรียกได้ว่าได้ทั้งทุนได้ทั้งงานเลยทีเดียว

 

 

ระดับทุน:

ปริญญาตรี

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่างๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การสนับสนุน:

– มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและมีโอกาสในการสร้างเคือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

– มีโอกาสทำงานกับ CIMB ในโปรแกรม The Complete BankerTM ภายหลังจบการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุ ไม่เกิน 24 ปี สัญชาติไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม หรือ ฟิลิปปินส์

– เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 (ระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีเหลืออีกอย่างน้อยสองปี) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ในการสอบประเมินผลหรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ระดับมหาวิทยาลัย

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

15 เมษายน 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

– อีเมล cimbaseanscholarship@cimb.com

– โทร 02-638 8111

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ