โครงการฝึกงาน Citi Internship Program (ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค.) เปิดรับสมัครแล้ว!!

โอกาสฝึกงานแบบมืออาชีพสำหรับน้องๆ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา!!

Citibank เปิดรับสมัครโครงการ Citi Internship Program กำหนดระยะเวลาฝึกงาน 2 เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งในและต่างประเทศ

– มีผลการศึกษาที่ดี

– มีทัศนคติที่ดีและมีความสนใจในธุรกิจการธนาคาร

– มีทักษะการวิเคราะห์และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Citi Internship Program

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ