ประกวด “คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย” ชิงเงินรางวัลรวม 1,670,000 บาท

เนื่องด้วยโครงการน่านแซนด์บอกซ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า เพื่อให้ป่า คน และทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น หรือ “Climate Change” ทำให้เกิดภัยมากมายจากธรรมชาติที่สร้างความเสียหาย เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งโลกและใกล้ตัวมากขึ้นกับเราคนไทยทุกคน

จึงใครขอเชิญผู้นใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย” กับแคมเปญ Words Change the World คำพูดเปลี่ยนโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,670,000 บาท เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยนั่นเอง

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

ต้องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่สมัคร

 

ลักษณะผลงาน:

คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย พร้อมคำอธิบายที่มา และแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นความชัดเจนและสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

 

เงื่อนไขการสมัคร:

โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 20 ผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม และเปิดให้คนทั่วไป มีส่วนร่วมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบ พร้อมจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของผลงานทั้ง 20 คน คะแนนจากการโหวตและการสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

 

กำหนดการ:

– เปิดรับผลงาน 1 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563

– หมดเขตส่งผลงาน 25 ตุลาคม 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 50 ผลงาน 25 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก 20 ผลงาน 4 ธันวาคม 2563

– ตัดสินผลงาน ประกาศผลรอบสุดท้าย 15 ธันวาคม 2563

 

การส่งผลงาน:

– ส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.reanrooclimatechange.com

– หรือส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์ มาที่
Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”
ตู้ ปณ.86 ปณศ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท 2 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท 10 รางวัล

– รางวัลชมเชย : ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 7 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– admin@reanrooclimatechange.com

www.facebook.com/reanroorakpanan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ