CNIO ประกาศมอบทุนโครงการระยะสั้น ในประเทศสเปน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สวัสดีครับ วันนี้เราก็มีทุนการศึกษามาฝากสมาชิกชาว ScholarShip.in.th กันเช่นเคยนะครับ โดยในคราวนี้มาจากทางประเทศสเปนครับ

 

ทาง Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) หรือศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งประเทศสเปน ประกาศมอบทุนวิจัยจำนวน 7 ทุนให้นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

ทุนที่มอบให้จะเป็นทุนในสาขา Life Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น Biology, Biomedicine, Biochemistry, Pharmacology และ Bioinformatics

 

spain-scholarship

 

ผู้ที่ได้รับทุน ทางสถาบันจะออกทุนให้เข้าร่วมโครงการวิจัยในประเทศสเปนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 24 มิถุนายน ถึง 16 สิงหาคม โดยทำการวิจัยสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

 

ใครที่สนใจก็ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้ครับ
– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหลือเวลาเรียนอยู่อีก 2 ปี
– กำลังศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัคร และมีแผนจะประกอบอาชีพทางด้านนี้
– มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี สื่อสารกับคนอื่นๆได้
– สามารถเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่กำหนดได้

 

การสมัครรับทุนการศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.cnio.es/ing/cursos/practicasverano.asp

การคัดเลือกผู้รับทุน จะพิจารณาจากความสามารถในการเรียน และจดหมายแสดงแรงจูงใจ ที่ผู้สมัครเขียนส่งไป โดยคนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการตอบรับก่อนเดือนมิถุนายนครับ

 

วันหมดเขตรับสมัครของโครงการนี้คือวันที่ 21 เมษายน 2556 เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจะไปร่วมโครงการ พร้อมได้ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆของประเทศสเปน ก็อย่าพลาดกันนะครับ ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ