ร่วมออกแบบ Co-Studio & Creative Space คณะสถาปัตย์ฯ มช. ชิงเงินกว่า 10,000 บาท!

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดออกแบบ CO-STUDIO & CREATIVE SPACE เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และการใช้งานร่วมกัน

โดยมีโจทย์การประกวดออกแบบดังด้านล่างนี้

 

 

โจทย์การประกวด:

ออกแบบ Co-Sudio & Creative Space เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และการใช้งานร่วมกัน โดยมีการแบ่งพื้นที่ดังนี้

1. Co-Studio : พื้นที่พูดคุยงาน ตรวจงาน ทำงาน และส่วนบริการต่าง ๆ ภายในห้องระบบปรับอากาศ เปิดให้บริการเวลา 08:00 – 19:00 น.

2. Creative Space : พื้นที่พูดคุย ทำงาน ออกแบบ-สร้างสรรค์ ภายในพื้นที่เปิดโล่ง เปิดให้บริการ 24 ชม.ออกแบบและนำเสนอ แนวความคิด การใช้งานพื้นที่ ครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ ส่วนบริการ และอื่น ๆ แสดงการคำนวณและจำนวนผู้ใช้งาน ต่อวัน ในพื้นที่แต่ละส่วน

 

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด:

ผู้ส่งงานเข้าประกวด จำนวน 1-3 คน โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คนในกลุ่ม

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดแบบ

– แนวคิดในการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานของนักศึกษาปัจจุบัน

– การใช้งานพื้นที่ซึ่งได้ประโยชน์สูงสุด

– ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริง

– การนำเสนอผลงาน

 

รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงาน:

สมัครและส่งผลงานผ่านทาง pr.facmu@gmail.com

1. แนบไฟล์สแกนใบสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

2. แนบไฟล์นำเสนอผลงานขนาด A1 (594 x 841 มม.) จำนวน 2  แผ่น จัดแสดงในแนวนอนในรูปแบบ .JPEG หรือ .PDF ความละเอียด 300 dpi ประกอบด้วย ชื่อผลงาน, ชื่อผู้เข้าประกวด, Design Concept, Plan, Elevation, Section, Perspective, แบบประมาณราคาก่อสร้าง, ระบุการใช้งานพื้นที่, พร้อมแสดงการคำนวณจำนวนผู้ใช้งานภายในพื้นที่ ต่อวัน พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน)_Plate01.pdf

 

ระยะเวลาการส่งผลงาน:

11 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2563

 

การพิจารณาตัดสินและประกาศผล:

3 เมษายน 2563

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท

ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: @FACMU Contest : Co-Studio & Creative Space

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ