Columbia Business School แจกทุนเรียนต่อ MBA มูลค่าสูงสุด 918,000 บาท

Columbia Business School มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและนักศึกษาชาวต่างชาติ

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าระหว่าง $7,500–$30,000 (ประมาณ 229,000- 918,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration: MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

3 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www8.gsb.columbia.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ